Συντάξεις: Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα πληρωμής