Από τις 4 έως 8 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 23,3 εκατ. ευρώ σε 920 δικαιούχους από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.