Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν μεταξύ άλλων να σημειώσουν στον χάρτη της Ελλάδας τη θέση συγκεκριμένων πόλεων και νησιών καθώς και να απαντήσουν σε ποιο ναό βρίσκονται οι Καρυάτιδες.