Από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός για 585.000 εργαζομένους αυξάνεται.