Καταγράφηκε μέση ετήσια αύξηση των τιμών των ενοικίων κατά 18,7%, ενώ συγκριτικά με πριν από δέκα χρόνια παρατηρείται σωρευτική άνοδος κατά 62%.