Ο Σύλλογος, απευθύνεται στον ίδιο τον πρωθυπουργό τονίζοντας με νόημα «θα μας ακούσετε;»