Η Γενιά του '30 ήταν μια απάντηση στην πολιτική και κοινωνική αναταραχή της εποχής, καθώς και στην αυξανόμενη επιρροή των δυτικών καλλιτεχνικών κινημάτων.