340.000 επιβάτες θα μετακινούνται σε καθημερινή βάση με τη Γραμμή 4 του Μετρό.