Η ΗΔΙΚΑ έλαβε έγκριση για τα εξής ευρωπαϊκά προγράμματα: