Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πρώτης κρατικής σκηνής, το κτήριο Τσίλλερ επιθεωρήθηκε από τους υπαλλήλους του θεάτρου και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν προκληθεί φθορές