Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, θα έρθει κατευθείαν στο τιμολόγιο, όπως συνέβη κάποτε με τα πετρελαιοκίνητα. Για ποιο λόγο ορισμένοι κύριοι δεν θέλουν να γίνει αυτό;