Τέσσερις αλήθειες για το ιστορικό χειρισμού της συγκεκριμένης περίπτωσης