Εργαζόμενοι στα κρεοπωλεία ζητούσαν επιτακτικά να κλείσει η κάμερα.