Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Αντρέας Νορλέν, μπορεί να προτείνει άλλες τρεις υποψηφιότητες για να βρεθεί μια πολιτική λύση, πριν προκηρύξει νέες εκλογές.