Για τα οφέλη μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.