Εξουθενώνουν οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην Κρήτη τα αρπακτικά.