Προτεραιότητα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο αποτελεί η απλοποίηση των διαδικασιών και η εξάλειψη της γραφειοκρατίας μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις και ψηφιακά εργαλεία.