Η πλειοψηφία των συλληφθέντων, είναι άτομα σεσημασμένα για σωρεία ομοειδών πράξεων.