Μέτρα πολιτικής προστασίας ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας