«Κύριε Ερντογάν, πόσο σε άλλαξε το παλάτι» είπε η Ακσενέρ