Στην έκθεσή του ο κ. Σταϊκούρας τονίζει ότι η Ελλάδα διατηρεί υψηλό απόθεμα ταμειακών διαθεσίμων.