Δείτε την διαδικασία έκδοσης για το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.