Ο,τι ξεκινάει σήμερα σαν αθώα συνεργασία, μπορεί κάποια στιγμή να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών στο νερό ανάλογες εκείνων της ενέργειας.