Ο μηχανοδηγός οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία συνοδευόμενος από τον πατέρα του που επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από έκδοση των Τουρκικών αρχών.