Πως περιέγραψε την συνεργασία με τον Στέφανο Κασσελάκη.