Τα άρθρα παρουσιάζονται ανά πεδίο δικαίου, με χρονολογική σειρά, επιτρέποντας στον αναγνώστη να έχει μια πλήρη εικόνα της εξέλιξης της πορείας της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας σε βάθος πέραν της 30ετίας, καταλήγοντας στα δικά του συμπεράσματα.