Η Τουρκία με την ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε όμως δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τον συσχετισμό των ορίων της ελληνικής περιοχής Έρευνας και Διάσωσης (SRR).