Πάνω από 667.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι.