Σύμφωνα με συνεργάτες του Ευάγγελου Βενιζέλου, δεν αναιρείται κάτι τέτοιο ακόμα