Με τη χρήση κάμερας η οποία μπορεί να είναι και θερμική για νυχτερινές επιχειρήσεις τα switchblade loitering munition κατευθύνονται με τρομακτική ακρίβεια στο στόχο