Στο Προεδρικό Μέγαρο θα λάβει χώρα η τακτική μηνιαία ενημέρωση του πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας