Το 2022 η ζήτηση για ψυχολογικές υπηρεσίες στο Οντάριο αυξήθηκε κατά 50% με περισσότερους από έναν στους δύο νέους να αντιμετωπίζουν κάποιο ψυχικό νόσημα.