Κατόπιν προσκλήσεως, θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση.