Το ρολόι είχε αρχικά ρυθμιστεί στα επτά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.