Τα σχολεία θα ανοίξουν μετά το Πάσχα στις 24 Απριλίου 2023.