Η σχετική προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.