Η απόφαση για απόκτηση των Spike Nlos αφορά συνολικά 35 συστήματα από τα οποία τα 27 θα καλύψουν τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς