Σπύρος Νικολαΐδης: «Ήθελα να κάνω πράγματα, να γίνω ηθοποιός, αλλά για ένα παιδί σαν εμένα από την Θεσσαλονίκη, ήταν πολύ δύσκολο».