Ανακαλούνται από τον ΕΦΕΤ σταφίδες λόγω υψηλών επιπέδων μυκοτοξίνης.