Η Κιβωτός του Κόσμου ως εταιρία είχε για πρόεδρο και νόμιμη εκπρόσωπο την πρεσβύτερα Σταματία Γεωργαντή.