Σπανίως εμφάνιζε το πρόσωπό του, με τον εκλιπόντα να  αποτελεί επιρροή για εκατοντάδες ανθρώπους της Τέχνης στη χώρα μας