Η ΕΠΟ ζητά από την Πολιτεία να διευκολύνει το έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας, ώστε να προχωρήσει η πειθαρχική διαδικασία των υποθέσεων που βρίσκονται υπό έρευνα.