Σύμφωνα με το OSDH, η επίθεση έγινε σε έναν τομέα της πόλης, που ελέγχεται από τη συριακή κυβέρνηση.