«Δεν έχω τέτοιο αθλητή, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο», επισήμανε.