Είναι η έδρα μιας οργάνωσης παραχριστιανικής, μιας αίρεσης που έχει έδρα κοντά στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα στη Γλυφάδα.