Οι έννοιες Αριστερά και μεταρρυθμίσεις είναι συνυφασμένες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.