Τα Βαρδούσια (ή Κόρακας) είναι σύμπλεγμα  βουνών που περιλαμβάνει το νοτιότερο άκρο της Πίνδου στην Στερεά Ελλάδα.