Παρά την έλευση δύο αναισθησιολόγων, «η κάλυψη των κενών θέσεων στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, δεν έχει τέλος»