Το Βολτ Ελλάδας είναι το ελληνικό κόμμα-μέλος του κινήματος Volt Europa που στοχεύει σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δημοκρατική, ισότιμη και δίκαιη για όλους τους πολίτες της.