Η επιχειρησιακή αναβάθμιση για τις «Βόρειες Μοίρες» καταδρομένων αποτελεί έναν από τους  άμεσους επόμενους στόχους σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ.